PETR RYBNÍČEK

Před pěti lety jsem díky józe začal objevovat obrovskou moc dechu, na vlastní kůži pocítil její účinky po stránce fyzické i psychické, a nyní se snažím své poznatky předávat dále.

Mým záměrem je na lekcích vytvářet příjemnou atmosféru, vzbuzovat v lidech touhu po poznání a zdokonalování se. Na hodinách pravděpodobně zkombinujeme různé styly jógy, neopomeneme techniku, zmíníme filosofii, ale především budeme mít dost času na vlastní a nepřenositelný p(r)ožitek z pohybu.

Těším se na Vás!