TEREZA VELHARTICKÁ

V životě každého z nás jsou různé etapy, kdy něco končí a něco začíná. Nikdy není pozdě postavit se vstříc novým pocitům, vjemům, které nás obohacují a uklidňují. Pocitům, které nás směrují vnímat a poznávat sebe sama prostřednictvím všeho, co jóga ve své pestrosti a variabilitě přináší a nabízí.

… a v tom je pro mě jóga krásná!

Terka v Jógovně učí ranní dynamickou vinjásu v čase 6:50 - 7:50 každé pondělí a středu.