JÓGOVÁ TERAPIE - modul 2

Energetické tělo - na vlně dechu

Učitelský kurz s Hariláldžím a Meerou Karanath

05. 06 - 11. 06. 2018

Trenérský kurz jógové terapie se skládá ze série 4 ucelených vzdělávacích bloků:

1. Fyzické tělo - můj chrám

2. Energetické tělo - na vlně dechu

3. Mysl - emoce a moudrost aneb kdo z koho

4. Terapie - mezi čtyřma očima

Každý vzdělávací blok trvá 7 vyučovacích dní. Každý modul se skládá z hodin teorie, praxe (jógová terapie a denní vlastní praxe při návštěvě otevřených hodin ve studiu), 2 krát satsang

Původně byla jóga vyučována “mezi čtyřma očima”. V dnešní době se spíše setkáváme se skupinovými lekcemi. Hlavní koncept se však nezměnil: každý člověk je jedinečný. Na světě neexistují dva lidé se stejnými otisky prstů, stejnou chůzí ani stejnýma ušima. Pokud se tedy budeme snažit vyhovět kritériím každého jednotlivce, což je nevyhnutelné na cestě k úplnému uzdravení, budeme potřebovat individuální jógu neboli jógovou terapii. 

Proč jógovou terapii nazýváme celostní metodou?  Jógová terapie je postavená na tradičním pojetí lidské existence jako pěti kóš (plášťů). Lidská existence se skládá z hmotného těla, životní energie, mysli (emoce, myšlenky, vzpomínky, moudrost) a duše. Vzájemně se tyto úrovně prolínají a ovlivňují. Pokud je jedna z úrovní narušena nebo spíše vyvedena z rovnováhy, ať vnějšími vlivy či vnitřními procesy, nerovnováha se přenese i do ostatních úrovní. Pokud tato nerovnováha setrvává po delší dobu, vzniká nemoc. Proto také pro úspěšné a trvalé vyléčení nemoci potřebujeme pracovat se všemi výše zmiňovanými úrovněmi, a to najednou. Dva lidé napřílad s migrénou nebudou nikdy léčeni stejným způsobem. Je třeba zohlednit jejich rodinné a pracovní prostředí, jejich stravovací návyky, jejich záliby a způsob života a podle toho navrhnout vhodný `životní plán na míru` (denní režim, stravování, pohyb, trávení volného času, vztahy, způsob myšlení). Během všech 4 modulů se toto učíme, a to především prací na sobě samých. 

Je to každého právo už od narození žít šťastný a naplněný život. Nemusíme k tomu měnit partnera, přestavět dům nebo se přestěhovat do jiné země. Musíme pouze změnit svůj přístup a znovu nastolit pocit úplnosti, který už v sobě každý člověk má, ale pouze byl dlouho zakrytý vrstvami vědomých i nevědomých myšlenek, dojmů a prožitků. V tomto smyslu jógová terapie neznamená se něco naučit, ale spíše “odučit”.

Podrobné téma jednotlivých modulů:

Modul 1

teorie pěti kóš (pancha kosha tattva) 

ádhí a vjádhí (stres a nemoc)

mantra

ásana

speciální techniky z jógové terapie

strava

bolest zad a kolenou

mantra dhjána (mantra meditace)

Modul 2

4 jógové cesty s ohledem na jógovou terapii 

bahumukha bhášjam (jógová terapie jako mnohovýkladová metoda)

čarja pradhánam (životní styl)

pránajáma

mudra 

kríja (očistné techniky)

svasta vrtam (prevence z pohledu ájurvédy)

astma, bolesti hlavy

srdeční onemocnění

cyklická relaxace

švasana dhjána (meditace na dech)

Modul 3

meditace

Bhagavad Gíta

jama, nijama

relaxace

pránická relaxace

roztroušená skleróza, svalová dystrofie

rakovina

artritida

menstruační obtíže

kríja - vamana dhouti

šabdha dhjána (meditace na zvuky)

Modul 4

jógová psychologie

konzultace

poradenství

moudrost

psychologické obtíže

panické ataky a deprese

kríja - trátaka, šanka prakšalána

Modul 1+2 se bude konat v červnu 2018, modul 3 v listopadu 2018 a modul 3+4 v červnu 2019, tak aby každý účastník mohl cely kurz dokončit během 1 roku. 
 
Moduly je třeba, vzhledem k jejich návaznosti, absolvovat postupně. Tedy nejdříve 1, pak 2 atd. 
 
CERTIFIKACE: Jógová terapie ve svém plném obsahu není zatím certifikovaná nikde na světě. Arsha Yoga se jako škola jogy nyní nachází v procesu certifikace nově zastřešené indickou vládou, která má mít celosvětovou platnost. Avšak potom záleží na každé z místních vlád (v ČR v pravomoci MŠMT), pokud a jak rychle tuto certifikaci schválí. Certifikát účastníci dostanou pod asociací Arsha Yoga, avšak jeho platnost v ČR není prozatím uznatelná.
 
Podmínky přijetí ke studiu:
  • dokončený modul 1
  • uhrazení kurzovného v plné výši na účet studia Jógovna

Podmínky pro úspěšné ukončení studia certifikátem:

  • 100% účast motivována vlastním zájmem (náhlé onemocnění nebo úraz bohužel nemůže být zohledněn stejně tak jako u jakéhokoli jiného studia nebo školení)
  • po úspěšném dokončení každého z modulů bude vystaven certifikát o účasti
  • po úspěšném dokončení všech 4 modulů a složení závěrečné zkoušky bude vystaven certifikát s titulem Instruktor/ka jógové terapie
  • dochvilnost na hodinách (je třeba přicházet do sálu 5 minut před začátkem každé hodiny a usadit se v klidu na svém místě, zklidnit se a zbytečně nemluvit)
  • po úvodní mantře již nebude povolen vstup do místnosti
  • vypracování krátkých písemných prací na dané téma v průběhu kurzu v českém nebo anglickém jazyce s poctivým a upřímným přístupem, který by měl být základní vlastností jógového terapeuta
  • dostatečná fyzická i psychická vybavenost každého účastníka kurzu k vykonávání jógové terapie. Po ukončení kurzu je možnost získání zpětné vazby během osobní konzultace s Hariládžím a Meerou

Kurz je veden převážně v anglickém jazyce a také v anglickém jazyce je vytvořen manuál ke kurzu.

KDY: 05. 06 - 11. 06. 2018

PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

vyučovací den: 9:15 - 16:15 výuka (s polední pauzou na oběd)

sobota + 1 další večer v týdnu: 17 - 18:30 satsang

nejméně 3 krát 60 min: podle rozvrhu studia vlastní praxe

anatomie a odborná část 

(přesný harmonogram bude upřesněn)

 

CENA: 600 euro (do 31.12.2017), 650 euro (do 31.3.208), 680 euro (do 5.6.2018)
 

SPECIÁLNÍ CENA při přihlášení na více modulů:

1 + 2 modul 1.150€, 1 + 2 + 3 modul 1.700€, 1 + 2 + 3 + 4 modul 2.200€

 
PLATBA A REZERVACE: Potvrďte svou účast zaplacením celé částky na účet 86-6791380237/0100. Variabilní symbol: 2018003. Do poznámky uveďte CELÉ JMÉNO_JOGOVA_TERAPIE_2 + rezervujte si místo v našem rezervačním systému. 
 
POKUD SI PŘEJETE VYSTAVIT FAKTURU, OBRAŤTE SE NA RECEPCI STUDIA (info@jogovna.cz) PŘED PROVEDENÍM PLATBY.

STORNO PODMÍNKY: Záloha ve výšce 50% je nevratná. Pokud se klient na zvolený kurz nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (t.j. 14 dní dopředu před začátkem kurzu), je nevratná celá částa a studio má právo vymáhat doplatek finální částky. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Odesláním peněz a přihlášením souhlasíte se storno podmínkami.

REZERVACE ONLINE SKRZE ROZVRH STUDIA

Yogacharya Harilalji a Marie Meera Karanath

Harilalji je zakladatelem charitativní organizace ARSHA YOGA Gurukulam Charitable Trust, která sídlí v Kérale, jižní Indii a důraz klade na šíření tradiční indické moudrosti z oblasti jógy, jógové terapie a ájurvédy. Narodil se ve státě Kérala v prostředí tradiční indické rodiny. Po dosažení titulu 'Yogacharya', žil a učil jógu v ášramu Sivananda v Kérale, Dillí a Himalájích. Později studoval a praktikoval jógovou terapii na univerzitě pro jógu sVYASA ve státě Karnataka. Evropu navštívil poprvé v roce 2001 na pozvání svých studentů. V současné době vede mezinárodní semináře a kurzy jógové terapie, jakož i nabízí individuální jógovou terapii v Praze, Německu a Bulharsku. Většinu roku pobývá se svou ženou a dcerou v ášramu Arsha Yoga Gayatri v Indii. Zároveň také vyučuje jógu na ájurvédské univerzitě Nangelil Ayurveda Medical College v Kérale. Jeho největší zálibou je studium védanty. Za svého současného učitele považuje Swamiho Bhoomananda Tirtha.

Marie Meera Karanath se narodila v České republice. Při studiu překladatelství v Německu absolvovala v roce 2006 dvouroční učitelský kurz jógy. V průběhu své učitelské praxe si uvědomila důležitost individuálního přístupu ke svým studentům a v roce 2007 absolvovala jednoroční kurz jógové terapie. Od té doby se snaží společně s manželem žít a šířit moudrost jógy a jógové terapie. Meera pobývá se svým manželem většinu roku v jižní Indii, kde společně založili a vedou ášram Arsha Yoga Gayatri. Tam také založili charitativní organizaci ARSHA YOGA Gurukulam Charitable Trust na podporu vzdělávání v oblasti jógy. V letních měsících jezdí domů do Čech. Má dceru Gayatri. Ve svých hodinách Meera neklade důraz na fyzickou náročnost cvičení, ale spíše uvědomění si nejmenších detailů naší osobnosti a schopnost plynulého dechu a odpočinku jak při relaxaci tak i při svalovém vypětí. Jejím cílem je zprostředkovat toto vědění tak, aby mohli lidé to uvědomění, které cvičení navozuje, vnést i do svého každodenního života, a následně praktikovat jógu nejen na jejích hodinách, ale 24 h denně podle vzoru Bhagavad Gíty: Samatvam Yoga Uchyate (Jóga znamená zachování klidné mysli, ať už zažíváte radost nebo zklamání.) Inspirací v jejím životě jí jsou osobnosti, jakými byly a jsou Mahatma Gandhi, Swami Sivananda, Swami Satyananda, Swami Dayananda Saraswati a všechny moudré osoby, jakými je mimo jiné také její babička a odbourávač ega, dcera Gayatri