DYNAMICKÁ MEDITACE – zřetelnost kontrastu

Tekuté fluidum, plovoucí kosti, svaly ve stazích, pohyb, tanec, dech, tichá mysl, intuice, spontánnost, klid, prostor a projevy nečekaného v nás.

Dynamická meditace je bdělým pozorováním sebe sama, svého těla ve vztahu k prostoru. Je vědomým expresivním pohybem, stejně jako vědomým zastavením se. Je o protipólech ticha a hlasitosti. Je výrazem sebe sama, které v běžném životě potlačujeme. Otvírá to, co je námi schované a propouští na svět uvolnění.

Dynamická meditace se bude skládat z několika částí. Dvě klidové, pozorující, dechové. Dvě pohybové, expresivní, uvolněné, taneční.

Přijďte se uvolnit, pojďte se najít.

Speciální lekce s Maruškou Hledíkovou

KDY: sobota 22.10 (18:30 - 20:00)

CENA: 290 kč 

PLATBA A REZERVACE: Potvrďte svou účast zaplacením zálohy 50% z ceny na účet 2113581605/2700. Do poznámky uveďte CELÉ JMÉNO_DYNAMICKA_MEDITACE+ rezervujte si místo v našem rezervačním systému. Zbytek ceny se doplácí v den akce ve studiu.

Rezervace skrze rozvrh studia