A TASTE OF WELL-BEING
An afternoon with Mindfullness Senior Teacher Amir Imani (MEd.)

Amir Imani

For English version scroll down.

Bytí a odpočinek se v našem 24/7 " propojeném" a na více úkolů orientovaném životním stylu stávají stále obtížnějšími úkoly. Na tomto kurzu si krátce projdeme a procvičíme jednoduché nástroje, které nám mají pomoci s neklidnou myslí a tělem při zvládání životní tíže. Jedná se pouze o ochutnávku sezení, která vám může pomoci rozhodnout se, zda se k nám vrátíte na delší trénink. 
Mindfulness zlepšuje fyzické, psychické a emocionální zdraví.

Na tomto kurzu si vyzkoušíme nástroje všímavosti, jak se učí v programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR, který vyvinul Dr. Jon Kabat Zinn), a prozkoumáme, jak nám pomáhá v posilování odolnosti v nejistých a obtížných obdobích. Zlepšení schopnosti odrazit se od bolestivých zážitků, a dokonce z nich vyrůst, a zapojit se tak plněji do života. 

Podle výzkumů a vědeckých poznatků má mnoho silných přínosů.

---

Being and resting are becoming increasingly difficults tasks in our 24/7 "connected"  and multi-task oriented life styles. In this session we will briefly review and practice simple tools which are designed to help us with a restless mind & body in our dealing with stess of  life. This is only a taster of  a session which may help you decide to come back to longer training with us. 

Mindfulness Improves Physical, Psychological and Emotional Health.
 
In this workshop we will practice mindfulness tools as taught in Mindfulness -Based Stress Reduction program (MBSR developed by Dr. Jon Kabat Zinn), and explore how it helps us in fostering resilience in uncertain and difficult times.  Enhancing the capacity to bounce back from painful experiences, and even growing from them, to engage more fully in life.  
 
There are many powerful benefits according to research and science.

Workshop bude veden v angličtině a bude překládán do českého jazyka.

Partnerem této události je první česká meditační aplikace podložená vědou Calmio (www.calmio.cz).


KDY: sobota 12.11.2022 (17:00-20:00)

VEDE: Amir Imani (MEd.)
CENA: 1 190,- 

PLATBA: PŘEVODEM či přes GoPay

STORNO KURZŮ A WORKSHOPŮ: Po přihlášení na kurz/workshop je nutné, aby celá částka byla připsána na náš účet nejpozději do 24 hod, jinak bude vaše rezervace automaticky stornována.  Pokud se na kurz/workshop hlásíte méně než 3 dny před jeho zahájením, je potřeba uhradit platbu okamžitě.

V momentě přijetí platby Vám zašleme potvrzení o platbě. Pokud byste částku uhradili a nepřišel vám email o potvrzení, prosíme kontaktujte nás (častým důvodem je nesprávně napsaný variabilní symbol).

V případě storna více než 14 dní před konáním kurzu/workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50% (jinými slovy bude vám 50% vráceno). Pokud se klient na zvolený kurz/workshop neomluví 14 dní dopředu či se nedostaví, studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo lze převést na jinou osobou.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

REZERVACE ONLINE SKRZE ROZVRH STUDIA

 

 

AMIR IMANI

 

 

Amir Imani holds a Master’s degree in Counseling and Adult Education from University of Toronto, Canada. He worked in mental health research at the Department of Psychiatry of University of Toronto, and studies and  practices the effect of mind-body integration in mental health and balanced living since the year 2000.  
Senior certified mindfulness teacher at UMASS Medical School, Amir has trained with Dr. Jon Kabat Zinn himself, creator of the Stress Reduction Clinic and the Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society at the University of Massachusetts Medical School, and creator of the Mindfulness-Based Stress Reduction program (MBSR).
He has undergone MBSR Teacher Training Program at the Centre for Mindfulness in Medicine, Health and Society at the University of Massachusetts Medical School and has been teaching Mindfulness and MBSR to different groups including Mindfulness teachers, Yoga trainers, Psychologists, corporate staff and executives since 2005.  
Through his personal and professional interest in body-mind medicine, Amir has also trained with pioneer leading teachers including Joseph Goldstein and Larry Rosenberg.  He is the co-founder of the Indian based Omega Wellbeing, founding director of the only hospital based MBSR program in the Middle East region,  certified mindfulness teacher at UMASS Medical School, and a faculty member at the Institute for Mindfulness-Based Approaches (IMA) in Germany.
Amir lives with his family in India, but travels allot, holding trainings, workshops, and retreats all over the world for public in cooperation with wellbeing organisations, and for private organizations, such as Google, the UN, IBM, University of Madras, …