BREATH, BANDHAS & THE POWER OF KHUMBHAK (EN)

Brendan Tucker

Masculine and Feminine, Positive and Negative, Ida and Pingala - the world is filled with opposing forces that are constantly acting to balance each other out. In a world overflowing with constant action, Khumbhak is an act of surrender and inaction that can provide us with the space for healing. 

So many of our problems arise from our certainty, filling our self and our lives with ideas and beliefs surrounding life. The attachment to our body and the mental concept of who we are contracts our experience of life and the need to breathe is no different. Through the use of Pranayama Techniques and Bandhas, we are able to explore the space between the inhale and exhale, to absorb the emptiness and begin to experience the world beyond the mind. The longer we are able to stay in a space of breathlessness, the more we free ourself from the attachment to the essence of our human life, the breath, and the greater our ability to experience our self as something that needs not to breathe. 

Introduction - 15mins
Theory - 45mins
Technique Practice - 30mins
Complete Sequence - 45mins
Closing - 15 mins 

What to expect: 

- Theoretical explanation of Pranayama, Bandhas and Khumbhak

- Technical explanation and practice of techniques

- Information and Practices from ancient texts

- Tools for extending Khumbhak 

- Proven sequence for achieving a still mind

- Experience of extended breath holds

No experience necessary, but knowledge of basic Asana practice recommended. Suitable for all levels from beginner to advanced.

Mužská a ženská, pozitivní a negativní energie, Ida a Pingala - svět je naplněn protiklady, které se neustále vyvažují. Ve světě přetékajícím neustálou činností je Khumbhak aktem odevzdání a nečinnosti, který nám může poskytnout prostor pro uzdravení.

Spoustu našich problémů vyplývá z naší jistoty, naplňující naše já a naše životy nápady a přesvědčeními obklopujícími život. Připoutanost k našemu tělu a mentální pojetí toho, kdo jsme, se našemi zkušenostmi života a potřeby dýchat neliší. Prostřednictvím pranayamových technik a bandhas jsme schopni prozkoumat prostor mezi nádechem a výdechem, absorbovat prázdnotu a začít zažívat svět mimo naši mysl a chápání. Čím déle jsme schopni zůstat v prostoru dušnosti, tím více se osvobodíme od připoutanosti k podstatě našeho lidského života, dechu a dostaneme se tak k větší schopnosti prožívat naše já jako něco, co nepotřebuje dýchat.

Úvod - 15min
Teorie - 45min
Technika - 30min
Kompletní sekvence - 45min
Zakončení - 15 min

 

Co můžete očekávat:

- Teoretické vysvětlení Pranayama, Bandhas a Khumbhak

- Technické vysvětlení a praxe technik

- Informace a praxe ze starých textů

- Nástroje pro rozšíření Khumbhak dechu

- Osvědčená sekvence pro dosažení klidné mysli

- Prožijete si prodloužení dechu 

Není nutná žádná zkušenost, ale doporučuje se znalost základní praxe ásan. Vhodné pro všechny úrovně od začátečníků až po pokročilé.

LEKCE BUDE VEDENA V ANGLIČTINĚ.

KDY: neděle 22.03.2020 (11:00-13:30)
VEDE: Brendan Tucker
CENA: 590,-

PLATBA: PŘEVODEM

STORNO KURZŮ A WORKSHOPŮ: Po přihlášení na kurz/workshop je nutné, aby celá částka byla připsána na náš účet do 5 dnů, jinak bude vaše rezervace automaticky stornována.  V momentě přijetí platby Vám zašleme potvrzení o platbě. Pokud byste částku uhradili a nepřišel vám email o potvrzení, prosíme kontaktujte nás (častým důvodem je nesprávně napsaný variabilní symbol).

V případě storna více než 14 dní před konáním kurzu/workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50% (jinými slovy bude vám 50% vráceno). Pokud se klient na zvolený kurz/workshop neomluví 14 dní dopředu či se nedostaví, studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

REZERVACE ONLINE SKRZE ROZVRH STUDIA

 

BRENDAN TUCKER

 

 

Brendan is an Australian Yoga and Meditation Teacher and Mental Wellbeing Coach. He has 10 years experience in leading people through classes and workshops and has studied everything from personal training to yoga and coaching. Having pulled himself from a deep drug addiction, Brendan is now convinced that there is nothing that cannot be overcome with the right tools and mindset, which is where his deep passion comes from. Brendan’s deep understanding of the body and the nature of the mind carries over into his classes and his personal stories and wisdom provide an insight into his willingness to practice what he teaches. His classes are slow, precise and will leave you feeling relaxed, rejuvenated and questioning everything that you thought you knew about life.

Brendan je Australský učitel jógy, meditace a well-being coach. Má 10 let zkušeností s vedením lidí, workshopů po celém světě a studoval a praktikuje vše od osobního tréninku až po jógu a koučování. Jeho hodiny jsou pomalé, osvěžujícíve a zanechají ve vás pocit uvolnění.