EVA HORYNOVÁ

Pár slov o mně 

Na těchto řádkách bych chtěla říct několik krátkých vět o sobě a lehce se vám představit. Jsem vaším průvodcem v hodinách jógy, jemně dynamické hathajógy, mému srdci velmi blízké yin jógy, seniorské, občas dětské. Sama osobně nemám příliš v oblibě častá pojmenování a halení jógy do barevných a tajuplných názvů, neboť každý učitel je svým způsobem jedinečný a v menší či větší míře přináší svůj osobitý styl, který se potom stává jím představovanou jógou. Cítím, že čím dál tím více je to i cesta má. Neustálé a postupné objevování nových míst, možností a přístupu k tělu, dechu, k sobě. V jednotlivých hodinách se snažím o terapeutický přístup k vám ve smyslu toho, abyste se cítili na těle i v mysli v bezpečí a mohli odcházet s úsměvem na tváři. Není proto prioritou mého krátkého psaní zahltit vás spoustou vět a slov, o mém přístupu k vedení společné praxe, nejvíce se sami dozvíte na samotných hodinách, kde se všechno jógování tvoří. Jsem certifikovanou lektorkou hathajógy a yin jógy a mými drahými učiteli jsou v prvé řadě Lenka Robinson a Sebastian Pucelle, inspiraci mi přinášejí Lucie Konigová,  Maya Fiennes a několik dalších, především díky navštěvování různých workshopů, učitelských kurzů pro osvěžení a radost z jógování. Tím vším je v neposlední řadě práce s jednotlivými jogíny. 

Mimo jógovou praxi se věnuji práci v oboru dějin umění. Momentálně dokončuji své doktorské studium na Univerzitě Karlově, pracuji na výtvarných projektech a píši knihy. Má práce v obou oblastech je mi velkou radostí.

Eva

Eva vede v Jógovně lekci jógy nesoucí název Jin jangové plynutí a to každé úterý 17:45 - 18:45. Eva je autorkou dětské knížky a knihy pojednávající o psychických potížích člověka dnešního světa a působení jógy v tomto směru.