NAMASTE TOMU, ŽE JÓGA EXISTUJE / MEZINÁRODNÍ DEN JÓGY 21.6.2016

,,Vzdejme úctu slunci nahoře i slunci v nás. Jóga znamená spojení, spojme mužský a ženský princip, pravou i levou hemisféru, sluneční i měsíční princip... Letošní slunovrat je symbolicky za úplňku! Tak spojte své ruce a otevřete svá srdce druhým..."

Foceno pro všechy. S láskou.