LIVE STREAM:
HYPNOPOROD & GRAVID JÓGA

Kateřina Plzáková

Každá žena si zaslouží prožít porod jako krásnou a posilující zkušenost, a to ve stavu klidu a uvolnění.  Těhotenství je jedno z nejdůležitějších období v životě ženy, což platí i pro samotný porod, který je pro ženu rovněž jedním z nejvýznamnějších životních okamžiků. Dalo by se říci, že těhotenství a porod jsou jakési životní mezníky, a to pro ženy i pro muže. Vzniká nová rodina, a s ní i nové životní role. Každá žena si porod pamatuje do konce svého života. Pamatuje si samotný průběh porodu, jaké pocity prožívala, jaké potřeby měla a také to, zda byly, či nebyly naplněny. Průběh porodu často v životě ženy nastaví další vzorce chování. Jsem toho názoru, že porod rozhodně krásný být může, ač si to většina českých žen nemyslí a očekává ho s obavami a nedůvěrou. Přejí si, aby ho měly co nejrychleji za sebou. Nejenže porod může být opravdu krásný, ale je dokonce možné se na něj těšit. Prožít ho s láskou a radostí. Stačí se jen připravit. Využít metody, které učí ženy navodit si stav relaxace. Funguje to, jako když se stiskne tlačítko „ON“. A právě v tom je ten rozdíl. Rodit ve stavu relaxace je úplně jiné než rodit se strachem. I proto, že práh bolesti je v relaxovaném stavu přirozeně snížen. Jedná se o jedinečnou kombinaci hypnoporodu a gravidjógy. Tyto techniky HYPNOPORODU a GRAVIDJÓGY pomáhají k znovunalezení důvěry v ženské tělo a jeho schopnost porodit dítě hladce a beze strachu. Připravují ženy na bezpečnější a snazší porod, ať už jsou jejich představy o něm jakékoliv.
HYPNOPOROD a GRAVIDJÓGA vytvářejí unikátní spojení dvou na první pohled vzdálených metod, které ale vycházejí ze stejných osvědčených zdrojů. Oba směry pracují s myslí a odstraňováním zbytečného napětí v těle, s navozováním stavu uvolnění, který je nezbytný pro přirozený a hladký porod.

Poslední dobou se s velkým zaujetím zabývám tématikou porodů. Jsem fascinována fyziologickými a přirozenými porody. Zajímám se o metody, které pomáhají současné moderní ženě znovu nalézt důvěru v to, že zvládne porodit hladce a pohodlně. Sama jsem matkou dvou synů. Porod druhorozeného syna byl díky hypnoporodu a jógové praxi krásný a posilující zážitek. Proto své lekce a náš hypnoporodní kurz POROD JE KRÁSNÝ jsou vedený v duchu „TĚHOTENSKÝCH JÓGOVÝCH SVAČINEK S TECHNIKAMI HYPNOPORODU“
Tyto sestavy jsou určeny pro těhotné ženy ve všech stupních těhotenství.  Vzhledem k tomu, že k nám do kurzu a na lekce docházejí časově a pracovně vytížené ženy prvorodičky nebo vícerodičky, které navíc kromě práce na poloviční nebo plný úvazek zastanou péči o děti a rodinu, zvolily jsme název „svačinky“, které představují 10–15minutové bloky. Sama dobře vím, že je pro mne mnohem jednodušší si najít několik minut, než hodinu a půl v kuse. Navíc, pokud si těhotná žena opravdu vyšetří čas na pravidelné praktikování sestav, nejlépe každý den nebo aspoň třikrát do týdne, tak se efektivně připravuje na laskavý porod. Jedná se o časově zvladatelné sestavy, které po malých dávkách, opakovaně a průběžně ženu připravují na přirozený a jemný porod. Na hodinách stihneme takové „svačinky“ dvě až tři. Záleží  na dynamice celé skupiny.
Hypnoporod a gravidjóga jsou dvě vzájemně se prolínající metody, které učí ženu setrvávat v parasympatiku v průběhu těhotenství i porodu, nebo ji učí se ze sympatiku navracet do stavu klidu, sebedůvěry a uvolnění, který je pro zdárný průběh porodu důležitý.

HYPNOPOROD 
Hypnoporod používá systém relaxací, vizualizací, afirmací a dýchání. Jedná se o velmi jednoduché metody, které fungují na principu Pavlovova reflexu (naučená podvědomá reakce na určitý podnět). Pokud žena v těhotenství tyto techniky pravidelně procvičuje, může si stejný stav uvolnění a sebedůvěry nezbytný pro hladký porod navodit v průběhu porodu.  
Hypnoporodní techniky jsou přínosné pro všechny. Jak pro budoucí maminku, tak pro dětátko i pro tatínka. Ženě pomáhají efektivně pracovat s tělem, a navíc odstraňují stres a posilují sebedůvěru. Techniky jsou velmi jednoduché a logické, a co hlavně, fungují. To ostatně potvrzují i četné výzkumy. Jejich dalším přínosem je, že miminko samotné není vystaveno stresu a negativním myšlenkám. Navíc díky nim dochází k navázání hlubšího vztahu mezi rodiči a dítětem. 
 
GRAVID JÓGA
Jóga je pro těhotné ženy ideální, jelikož jim umožňuje cvičit jak na fyzické, tak na mentální úrovni. Gravidjóga zvyšuje energii a odbourává stres a učí ženu se přirozeně uvolňovat. Pravidelné praktikování gravidjógy udržuje nastávající matku v kondici během celého těhotenství až do porodu.  Dokáže úplně odstranit či zmírnit časté těhotenské obtíže. Navíc pomáhá posílit sebedůvěru a sebevědomí potřebné k porodu tím, že v kombinaci s dechem nabízí procvičení možných porodních poloh. Gravidjóga obecně pracuje s všímavostí a dechem, které jsou skvělými pomocníky v těhotenství i během samotných dob porodních. Těhotné si díky józe a všímavosti uvědomují samy sebe a učí se napojit na dítě, což je opravdu krásné a hluboké spojení. Na józe je obdivuhodné, že chápe tělo a mysl jako jednotu, což vychází už z Pataňdžaliho Jógasúter. Cílem jógy je uklidnění mysli. Jógová filosofie je navíc úzce spjata se samotnou vědomou pozorností. Klidná mysl a všímavost pomáhají rodící ženě, aby se mohla v uvolnění a bez přílišného napětí ponořit do své rodící bubliny, v níž jedná naprosto instinktivně a intuitivně.

Program:
Jóga vs Hypnoporod
Dech pro první dobu porodní
Dech pro druhou dobu porodní
Porodní polohy
Těhotenské jógové sestavy s technikami Hypnoporodu 
Q&A

KDY: neděle 28.02.2021 (9:30-12:30)
VEDE: Kateřina Plzáková
CENA: 350,-

PLATBA: PŘEVODEM

STORNO KURZŮ A WORKSHOPŮ: Po přihlášení na kurz/workshop je nutné, aby celá částka byla připsána na náš účet do 5 dnů, jinak bude vaše rezervace automaticky stornována.  V momentě přijetí platby Vám zašleme potvrzení o platbě. Pokud byste částku uhradili a nepřišel vám email o potvrzení, prosíme kontaktujte nás (častým důvodem je nesprávně napsaný variabilní symbol).

V případě storna více než 14 dní před konáním kurzu/workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 50% (jinými slovy bude vám 50% vráceno). Pokud se klient na zvolený kurz/workshop neomluví 14 dní dopředu či se nedostaví, studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

REZERVACE ONLINE SKRZE ROZVRH STUDIA