MARUŠKA HLEDÍKOVÁ

Jógas čitta vrtti nirodhah … často užívaná citace i v mém případě, je pro mě opravdu jógou. Ať už bylo na počátku cokoli, co jóga byla a znamenala, ať to byly násilné techniky ke zdolání fyzického těla, či spojení mužského a ženského principu, nebo prostředek k dosažení osvobození se ze zacyklenosti života na Zemi, já vnímám tuto druhou sútru Pataňdžaliho jóga je zastavení procesů mysli jako To Ono. Všechno má svou cestu k zastavení myšlenek, nikoli potlačení. 

Práce s tělem hrubým, tělem jemným a kauzálním, práce titěrná v naprosté prolnutosti a kompaktnosti. 

Pro mě je jóga asi to, co je pro všechny kolem nás, jen ji každý chytáme za jiný konec nějaké nitky ve změti velmi objemného klubka, a nakonec se postupně každý dostáváme ke stejnému středu. Klubko rozmotáváme a tak odmotáváme i obaly našeho těla a docházíme k ryzosti nám vlastní. 

Velmi ráda pracuji s lidmi. Pracuji s nimi jak jednotlivě ve formě individuálních hodin jógové terapie, či vedu otevřené lekce nebo uzavřené kurzy s různými obsahy, tématy a nápady. Kladu důraz na propojenost našeho fyzického těla s tím mentálním, na psychosomatiku, detail pohybu a uvolněný pohyb v prostoru. Vycházím z vlastního prožitku vnímání pohybu ve světě gravitace, z jógové terapie, z vývojové kineziologie a práce s fasciemi. Snažím se brát od každého trochu, nacházet stabilitu, mobilitu, uvolněnost, oporu, pohodlí a funkčnost nejen v té sféře ryze fyzické, ale i té psychické, jelikož se vzájemně naprosto zrcadlí. 

A co se mé persony týká zcela osobně, jsem ženou, matkou, manželkou, tvorem milujícím tvoření všeho druhu a pozorování nekonečných přeměn světa.  

„Mé vyjádření patří ke slovu klišé, jelikož je ho v každé „branži“ všude dost a mnoho a já bych se mu ráda v jeho významu vyhnula. Pak mi ale nezbývá než věřit, že má jógová skutečnost jako klišé z vnějšku nepůsobí.“

Maruška svým pečujícíim a laskavým přístupem vede v Jógovně podvečerní čtvrteční lekce gravid jógy a prenatální komunikace od 17:00 a hatha jógu od 18:15