UNDERGROUND YOGA SCHOOL S DALIBOREM ŠTĚDRONSKÝM

NÁSTAVBA  - pouze pro zvané účastníky minulých běhů

Cyklus seminářů nejen pro lektory jógy v Jógovně 

1. postkurzové setkání zaměřené výhradně na vaši vlastní jógovou praxi – nebudeme řešit otázky spojené s vedením lekcí. Seminář bude praktický s časem vyhrazeným k diskusi.

Program:

  1. Dýchání! Zopakujeme techniku.
  2. Probereme otázky, které vyplynuly z vašeho praktického ověřování technik, které jsem vám nabídl během kurzu. Pokud tyto otázky máte, připravte si je prosím.
  3. Cvičení – nebudeme probírat nic nového, zamotanějšího, náročnějšího, ale během dvou dnů nabídnu návod, jak praktikovat abychom se „vysvobodili“ z uvíznutí v mudrující (nepleť s mudrami:) vlnové délce beta a nacvičili rychlé přepnutí do alfa popř. theta vln. V souvislosti s tím se naučíme krátkou sestavu ásan (nikterak náročných) vycházející z aštangových sérií.
  4. Pohovořím o smyslu probíraného.

Harmonogram víkendu:

Sobota 11:00 - 18:00, neděle 09:00 - 16:00

Datum:

13. - 14.04.2019

CENA kurzu: 3500,-

PLATBA A REZERVACE: Potvrďte svou účast zaplacením celé částky do 5-ti pracovních dnů na účet 86-6791380237/0100. Variabilní symbol: 0001 . Do poznámky uveďte CELÉ JMÉNO_UNDERGROUND_NASTAVBA + rezervujte si místo v našem rezervačním systému.

POKUD SI PŘEJETE VYSTAVIT FAKTURU, OBRAŤTE SE NA RECEPCI STUDIA (info@jogovna.cz) PŘED PROVEDENÍM PLATBY

STORNO PODMÍNKY: Platba je nevratná, kurz je převoditelný na jinou osobu. 

Odesláním peněz a přihlášením souhlasíte se storno podmínkami.

Rezervace skrze rozvrh studia

DALIBOR ŠTĚDRONSKÝ

Jak jsem se nestal žákem sri Pattabhi Joise

Aštangu mi prvně ukázal Georg Wöginger. Začali jsme spolu cvičit a hned jsem věděl, že to je ono… Tehdy mně sice ještě nenapadlo, že bych kvůli józe jel do Indie, ale stalo se a já se jednoho dne ocitl v indickém městě Majsúr. Vybaven osmnácti sty dolarů a batohem, pro případ hladomoru z jedné poloviny vyplněným müsli a z druhé, kdyby byla zima, svetrem v čokoládě, původně formované v pěti tabulkách. Krom svetru, který jsem s lehkostí oželel, zjistiv, že na 12 rovnoběžce slunce dodává teplo s ostudnou nehospodárností, mne první den stál 80 dolarů! Ty jsem v podivně opojném stavu vydal povětšinou za věci a služby, které jsem vůbec nepotřeboval a mnohdy ani nechtěl. Vzhledem k tomu, že jsem hodlal v Majsúru pobýt půl roku, tak to byl mahárádži hodný výdej, který jsem ovšem nesl velmi těžce. Vůbec celá Indie mi po prvním dni notně lezla krkem. Všeho bylo příliš: horka, kraválu, tlačenice, smradu, vůní, lidí, zvířat, chaosu, špíny v hotelovém pokojíčku a hlavně těch utracených dolarů! Oblečený, utahaný a znejistělý jsem padl na postel: „Co tu děláš?“ Ptal jsem se sám sebe. „…ses vážně zbláznil, jak říkají ti, pro které ses jógováním vypracoval z inženýra v kravatě na tajtrlíka v trenkách…“ Vířením myšlenek se mi začala motat i hlava, v tom „odnikud“ zaznělo: „Zapomeň! Zapomeň na vše, co bylo a začni od nuly. Koukej, poslouchej, ochutnávej, čichej a hlavně NESROVNÁVEJ a NESUĎ.“

Ranní probuzení bylo jako znovuzrození. Vše bylo jinak, slunce, lidé, štěstí, švábi, vše se na mne valilo a smálo a tak jsem vyrazil hledat školu jógy – jógašalu. Ne však tu nejznámější, vedenou šri Pattabhi Joisem. V té první měsíc učení stál 650 dolarů a na to jsem, při svém obratném hospodaření a záměru půlročního pobytu, neměl. To je i hlavní důvod proč nemám osobní zkušenost s tím, jaký Pattabhi Jois byl a co a jak učil. To co z jeho metody znám jsem se učil zprostředkovaně od jeho žáků. Zejména Nacy Gilgoff a Danyho Paradise, kteří zažili pionýrská 70‘ léta aštangy a nemalým dílem přispěli k jejímu rozšíření z Majsůru do celého světa.

Jak jsem se stal žákem B.N.S.Iyengara

Pattabhi Jois byl žákem T.Krišnamačaryi. Nebyl však sám. T.Krišnamačarya v průběhu svého přes 100 let trvajícího života vychoval množství významných učitelů jógy. Jedním z nich byl i B.N.S. Iyengar, na kterého jsem se obrátil s prosbou, zda by mne přijal za žáka. Uvítal mne laskavě, poptal se na moje jógové zkušenosti, požádal o 100 dolarů a pak vyzval, ať přijdu druhý den v šest ráno. Jelikož jsem hrdě přiznal, že už umím celou Primary series dle Joise, tak mi příštího jitra, když zahájil lekci, bez dalšího vysvětlování nařídil ať 5x zacvičím pozdravy slunci a pak relaxuji.  Následující den mi řekl, ať přidám pádangušthásánu a pádahastasánu. Opět nic nevysvětlil, nic neukázal. Třetí den se na mne myslím vykašlal úplně, takže jsem si cvičil po svém, občas okukujíc svého jediného spolužáka, který dostával mnohem více pozornosti. Tak to šlo týden za týdnem, během kterých se v šale vystřídalo několik dalších studentů ze západu. Vždy byli vlídně přijati a po pár dnech buď odešli v tichosti, nebo s kraválem, to když se dožadovali Iyengarovi pozornosti, či mu dokonce zkusili diktovat, co je má učit. Já odchován československým socialistickým školstvím, jsem držel hubu, a protože mi bylo líto nechat propadnout již zaplacených 100 dolarů, tak i krok. Vydržel jsem to celý měsíc, který, aniž bych to věděl, byl cedníkem, kterým si Mr. Iyengar prosíval žáky. Já uspěl. A tak ušlápnutost a lakota zvítězily nad neohrožeností a velkorysostí.

Dnes, s odstupem mnoha let, nemohu říci, že by mne B.N.S.Iyengar přímo v Majsůru něco naučil. Když jsem přijel domů, tak jsem se vrátil k Joisovu systému a léta ho praktikoval, propagoval a šířil. Iyengar však udělal něco zásadnějšího, zasel semínko, mnoho semínek a ta začala postupem doby klíčit. A tak, až s odstupem let, jsem teprve začal objevovat a dodnes objevuji věci, které mi tehdy naservíroval…

Text převzat ze stránek: http://www.ashtanga.cz