UNDERGROUND YOGA SCHOOL S DALIBOREM ŠTĚDRONSKÝM

vol. 6

Již šestý cyklus úspešných víkendů s Daliborem Štědronským, jedním z nejzkušeněších jógových učitelů na území matičky české aneb UNDERGROUND YOGA SCHOOL. 

Staňte se součástí ,,party”, která se pokouší o něco více..

Proč? Protože máme pocit, že workshopů i školení pro nové instruktory je mnoho a my bychom se rádi skrze tyto víkendy setkávali s těmi, kdo jógu myslí opravdu vážně a není to pro ně pouze ,,módní ikona”. Zkrátka předávat jógu tak, jak se předávala. Z úst opravdu zkušených učitelů směrem k žákům. Tedy systém paramapara známý v Indii. Jak sám říká Dalibor: ,,Byl bych rád, aby nezapadlo to, co jsem během let dílem vypátral a vyzkoumal a dílem přenesl od svého učitele. Rád bych tento balík předal dál lidem, kteří to budou opatrovat a rozvíjet.”

A dostanu nakonec i nějaký ten papír? Slyšíme otázky. Odpovídáme: Ano, pokud člověk dokáže jít za své limity. Avšak nikoli tělesné, ale mentální. Tedy vlastních dogmat a své vlastní mysli.  Což není vždy snadné a automatické.. (Kurz není akreditován)

,,Ty nejtěžší zkoušky nás dostávají nejdále.”

Dalibor o sobě a o připravovaném cyklu:

Mým záměrem je nabídnout a předat zkušenosti nasbírané v průběhu téměř 25 let jógové praxe a 18 let výuky dynamického jógového cvičení zejména tomu, kdo praktikování jógy bere jako soustavnou činnost, jako „životní způsob“. 

Mnohdy máme zažity stereotypy, za jejichž hranici nás nenapadne nahlédnout. Týká se to i cvičení jógy.  Stát, dýchat, předklánět či zaklánět se lze mnoha způsoby. Ne všechny ale budou stejně efektivní…

‘Vrůstání’ do ásan je dlouhodobý proces, proto neumím nikoho ásánam naučit, pouze vysvětlím a navedu na postupy a techniky, které dnes nebývají zcela běžné a záleží na každém účastníkovi, jak s nimi naloží. Tento přístup vychází z toho, že jógové cvičení neberu jako něco definitivního, dogmatického, ale jako experimentální činnost, kdy každý sám za sebe celý život hledá, jak s aktuálně danými fyzickými a duševními možnostmi praktikovat tak, aby to přinášelo co nejlepší výsledky v rovině zdraví, mobility a sebeuvědomění.

Cyklus seminářů je určen zejména tomu, kdo již má s cvičením jógy (hlavně pak dynamických forem – ashtanga, vinyasa, power atp.) zkušenosti. Přínosem by měl být zejména instruktorům, pro které je nádavkem na závěr cyklu připravený speciální seminář zaměřený na problematiku výuky a adjustmentu. Absolventi z řad instruktorů, kteří absolvují celý kurz, obdrží při splnění podmínek diplom (neakreditovaný MŠMT) potvrzující absolvování. Pokud pak projeví zájem a ochotu uplatňovat nabyté zkušenosti ve svých lekcích, bude jejich jméno a kontakt uveden na stránkách Dalibora Štědronského www.ashtanga.cz . V budoucnu se pak také mohou těšit na další „doškolovací“ semináře.

Akce není vhodná pro začátečníky. Pro absorbování probíraných technik je třeba mít již alespoň částečně rozvinutou vnímavost k vlastnímu tělu a hlavně ochotu dále pracovat na jejím prohloubení.

Program jednotlivých seminářů:

25-26.9.2021 : Úvodní seminář, jehož mottem je: „Všechno je jinak. Ne však vždy…“ 
Cílem tohoto setkání bude narušení představ o pokročilosti naší dosavadní praxe. Ač celý cyklus seminářů je praktický, během tohoto víkendu se nevyhneme nezbytnému výkladu ozřejmujícímu z jakých základů vycházím, jaká je historie dynamického jógování a že názor: „Dělají to tak všichni, tak to musí být správně“, nemá v józe místo!

Prakticky i teoreticky rozebereme „normální a přirozené“ dýchání. Podrobně projdeme ashtangové pozdravy slunci Surja namaskár A a B. Vyzkoušíme, jak se umíme předklánět, jak nám fungují nohy a vůbec jak moc máme či nemáme tělo pod kontrolou. 

23-24.10.2021 : Předklony a rotace. Motto ,,Aby dýchání nenudilo, vplétejme se při něm do ásan.“
Praktický seminář, zaměřený zejména na techniku předklánění. Tomu přizpůsobíme i nácvik techniky dýchání. Vyzkoušíme vybrané krije a dechová cvičení a to vše s cílem lépe si uvědomit oblast břicha a pánve. Vysvětlím a vyzkoušíme, na co si v předklonových pozicích dát pozor, tak,abychom se vyhnuli chybám, které při pravidelném dlouhodobém opakování mohou přinést problémy. Budeme zkoušet předklony na vybraných pozicích, zejména první série Ashtanga vinyasa yogy, ale zkusíme i něco obtížnějšího. Poznatky z předklonů pak uplatníme i v rotačních pozicích vč. problematiky rotace hlavy. Stručně řečeno celý seminář bude o zvědomění „středu“.

11-12.12.2021 : Nohy a ruce. Motto „Bolí tě záda? Uvědom si nohy!“ 
Postupně budeme probírat různé pozice ve stoji, a to z hlediska nohou a jejich propojení se středem. Seminář tak svým zaměřením bude logicky navazovat na předchozí seminář věnovaný předklonům. Mj. si vyzkoušíme různé cviky na rozhýbání nohou. Podíváme se na kyčle a na to, jak je bezpečně rozhýbávat. V dalším se zaměříme na horní končetiny a jak s nimi nakládat, aby byly použitelné v převrácených pozicích jako je stoj na hlavě a stoj na předloktí. Koukneme se i na jednoduchou pozici na rukou - bakásanu.  Součástí semináře bude neopomenutelná technika dýchání.

19-20.2.2022:  Záklon. Motto: „Záklon nebolí, ale než se to jeden naučí…“
I tentokrát se budeme věnovat technice dýchání, zaměřena bude na záklonové pozice. (Předpokladem je zvládnuté technicky správné předklánění a dýchání v něm). Motivačně pohovořím o tom, proč se zaklánět. Detailně projdeme „teorií“ záklonů, tzn. na co vše se zaměřit, co vše připravit, tzn. uvolnit a rozhýbat, tak ,aby finální záklon nebolel či dokonce neubližoval. Součástí tohoto semináře bude i jemný úvod do pránájámy.

16-17.4.2022 : Adjustment – seminář pro instruktory
V tomto semináři seznámím účastníky s bezpečným způsobem opravování a navádění žáků/klientů do základních tj. předklonových a rotačních pozic. Budeme probírat, na co je třeba u cvičících dávat pozor, co je podstatné k povšimnutí. Probereme nejčastější „zásadní“ chyby. Hlavně ale budeme prakticky zkoušet kam a jak šahat. 

Harmonogram víkendu:

Sobota 09:00 - 16:00

Neděle 09:00 - 16:00

Podmínky úspěšného dokončení studia:

„Závěrečná práce“ – bude k odevzdání před závěrečným seminářem „Adjustment“. Práce bude zahrnovat mj. otázky: Co vás vedlo k účasti na tomto semináři, jakou máte s jógou a s její výukou zkušenost, co vám seminář dal a zda nabyté znalosti hodláte v budoucnu uplatňovat ve svých lekcích. Podrobnosti účastníci obdrží během 4. víkendu. 
Ochota a schopnost přijmout principy a zásady cvičení probírané během prvních čtyř seminářů – k dokončení je potřeba min. 3 semnináře plus poslední pátý - Adjustment. První, již proběhlý seminář s názvem Co pomohlo včera, neposlouží dnes z pohledu Dalibora Štědronského může být již počítán. V tomto případě se obraťte na email studia, kde vám potvrdí účast.

CENA celého kurzu:

EARLY BIRD 17.500,- (3500,- za jeden víkend) při přihlášení a platbě celé částky do 12.07. 2021 

(Při platbě zadejte variabilní symbol: 0001)

18.500,- (3700,- za jeden víkend) při přihlášení a platbě celé částky po 12. 07.2021

(Při platbě zadejte variabilní symbol: 0002)

Možnost splátky:

2 splátky v celkové výši 19.500,- (1. splátka ve výši 9750,- do 12.07.2021 a 2. splátka ve výši 9750,- po 12.07.2021)
(Při platbě zadejte variabilní symbol: 003 pro ptvní splátku  a  004 pro druhou splátku)

POZN.: Při zažádaní o splátky je nutné se předně ozvat na info@jogovna.cz a domluvit detaily.

CENA jednotlivých víkendů: 4000,-
(Při platbě zadejte variabilní symbol: 005)

Momentálně lze rezervovat pouze celý kurz, nikoliv jednotlivé víkendy.

PLATBA A REZERVACE: Potvrďte svou účast zaplacením celé částky na účet účet č.: 2100163877/2010 (Fio banka) . Variabilní symbol: viz výše dle způsobu platby. Do poznámky uveďte CELÉ JMÉNO_UNDERGROUND_6 + rezervujte si místo v našem rezervačním systému.

POKUD SI PŘEJETE VYSTAVIT FAKTURU, OBRAŤTE SE NA ANETU (aneta@jogovna.cz) PŘED PROVEDENÍM PLATBY

STORNO PODMÍNKY: Platba je nevratná, kurz je převoditelný na jinou osobu. 

Odesláním peněz a přihlášením souhlasíte se storno podmínkami.

Rezervace skrze rozvrh studia

DALIBOR ŠTĚDRONSKÝ