UNDERGROUND YOGA SCHOOL S DALIBOREM ŠTĚDRONSKÝM

Cyklus seminářů nejen pro lektory jógy v Jógovně 

Važíme si toho, že pro vás připravujeme cyklus víkendů s Daliborem Štědronským, jedním z nejzkušeněších jógových učitelů na území matičky české aneb UNDERGROUND YOGA SCHOOL. 

Staňte se součástí ,,party”, která se pokouší o něco více..

Proč? Protože máme pocit, že workshopů i školení pro nové instruktory je mnoho a my bychom se rádi skrze tyto víkendy setkávali s těmi, kdo jógu myslí opravdu vážně a není to pro ně pouze ,,módní ikona”. Zkrátka předávat jógu tak, jak se předávala. Z úst opravdu zkušených učitelů směrem k žákům. Tedy systém paramapara známý v Indii. Jak sám říká Dalibor: ,,Byl bych rád, aby nezapadlo to, co jsem během let dílem vypátral a vyzkoumal a dílem přenesl od svého učitele. Rád bych tento balík předal dál lidem, kteří to budou opatrovat a rozvíjet.”

A dostanu nakonec i nějaký ten papír? Slyšíme otázky. Odpovídáme: Ano, pokud člověk dokáže jít za své limity. Avšak nikoli tělesné, ale mentální. Tedy vlastních dogmat a své vlastní mysli.  Což není vždy snadné a automatické.. (Kurz není akreditován)

,,Ty nejtěžší zkoušky nás dostávají nejdále.”

Dalibor o sobě a o připravovaném cyklu:

Mým záměrem je nabídnout a předat zkušenosti nasbírané v průběhu téměř 25 let jógové praxe a 18 let výuky dynamického jógového cvičení zejména tomu, kdo praktikování jógy bere jako soustavnou činnost, jako „životní způsob“. 

Mnohdy máme zažity stereotypy, za jejichž hranici nás nenapadne nahlédnout. Týká se to i cvičení jógy.  Stát, dýchat, předklánět či zaklánět se lze dělat mnoha způsoby. Ne všechny ale budou stejně efektivní.

‘Vrůstání’ do ásan je dlouhodobý proces, proto neumím nikoho ásánam naučit, pouze vysvětlím a navedu na postupy a techniky, které dnes nebývají zcela běžné a záleží na každém účastníkovi, jak s nimi naloží. Tento přístup vychází z toho, že jógové cvičení neberu jako něco definitivního, dogmatického, ale jako experimentální činnost, kdy každý sám za sebe celý život hledá, jak s aktuálně danými fyzickými a duševními možnostmi praktikovat tak, aby to přinášelo co nejlepší výsledky v rovině zdraví, mobility a sebeuvědomění.

Cyklus seminářů je určen zejména tomu, kdo již má s cvičením jógy (hlavně pak dynamických forem – ashtanga, vinyasa, power atp.) zkušenosti. Přínosem by měl být zejména instruktorům, pro které je nádavkem na závěr cyklu připravený speciální seminář zaměřený na problematiku výuky a adjustmentu. 

Akce není vhodná pro začátečníky. Pro absorbování probíraných technik je třeba mít již alespoň částečně rozvinutou vnímavost k vlastnímu tělu a hlavně ochotu dále pracovat na jejím prohloubení.

Program jednotlivých seminářů

  1. 30.9 - 1.10.2017 : Úvodní seminář, jehož mottem je: „Všechno je jinak. Ne však vždy…“ 

Cílem tohoto setkání bude narušení představ o pokročilosti naší dosavadní praxe. Ač celý cyklus seminářů je praktický, během tohoto víkendu se nevyhneme nezbytnému výkladu ozřejmujícímu z jakých základů vycházím, jaká je historie dynamického jógování a že názor: „Dělají to tak všichni, tak to musí být správně“, nemá v józe místo!

Prakticky i teoreticky rozebereme „normální a přirozené“ dýchání. Podrobně projdeme ashtangové pozdravy slunci Surja namaskár A a B. Vyzkoušíme, jak se umíme předklánět, jak nám fungují nohy a vůbec jak moc máme či nemáme tělo pod kontrolou. 

  1. 7.10 - 8.10.2017 : Předklony a rotace. Motto ,,Aby dýchání nenudilo, vplétejme se při něm do ásan.“

Praktický seminář, zaměřený zejména na techniku předklánění. Tomu přizpůsobíme i nácvik techniky dýchání. Vyzkoušíme vybrané krije a dechová cvičení a to vše s cílem lépe si uvědomit oblast břicha a pánve. Vysvětlím a vyzkoušíme, na co si v předklonových pozicích dát pozor, tak,abychom se vyhnuli chybám, které při pravidelném dlouhodobém opakování mohou přinést problémy. Budeme zkoušet předklony na vybraných pozicích, zejména první série Ashtanga vinyasa yogy, ale zkusíme i něco obtížnějšího. Poznatky z předklonů pak uplatníme i v rotačních pozicích vč. problematiky rotace hlavy. Stručně řečeno celý seminář bude o zvědomění „středu“.

  1. 9.12 - 10.12.2017 : Nohy a ruce. Motto „Bolí tě záda? Uvědom si nohy!“ 

Postupně budeme probírat různé pozice ve stoji, a to z hlediska nohou a jejich propojení se středem. Seminář tak svým zaměřením bude logicky navazovat na předchozí seminář věnovaný předklonům. Mj. si vyzkoušíme různé cviky na rozhýbání nohou. Podíváme se na kyčle a na to, jak je bezpečně rozhýbávat. V dalším se zaměříme na horní končetiny a jak s nimi nakládat, aby byly použitelné v převrácených pozicích jako je stoj na hlavě a stoj na předloktí. Koukneme se i na jednoduchou pozici na rukou - bakásanu.  Součástí semináře bude neopomenutelná technika dýchání.

  1. 27.01 - 28.01.2018 : Záklon. Motto: „Záklon nebolí, ale než se to jeden naučí…“

I tentokrát se budeme věnovat technice dýchání, zaměřena bude na záklonové pozice. (Předpokladem je zvládnuté technicky správné předklánění a dýchání v něm). Motivačně pohovořím o tom, proč se zaklánět. Detailně projdeme „teorií“ záklonů, tzn. na co vše se zaměřit, co vše připravit, tzn. uvolnit a rozhýbat, tak ,aby finální záklon nebolel či dokonce neubližoval. Součástí tohoto semináře bude i jemný úvod do pránájámy.

  1. (termín se připravuje - předpoklad konec března): Adjustment – seminář pro instruktory

V tomto semináři seznámím účastníky s bezpečným způsobem opravování a navádění žáků/klientů do základních tj. předklonových a rotačních pozic. Budeme probírat, na co je třeba u cvičících dávat pozor, co je podstatné k povšimnutí. Probereme nejčastější „zásadní“ chyby. Hlavně ale budeme prakticky zkoušet kam a jak šahat. 

Harmonogram víkendu:

Sobota i nedělě 10:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 

Podmínky úspěšného dokončení studia:

  1. „Motivační práce / závěrečná práce“ – Proč se chcete zúčastnit tohoto semináře, jakou máte s jógou a s její výukou zkušenost jsou otázky pro první motivační práci před samotným kurzem. To, co vám následně daly semináře a to i v porovnání s vaší předchozí jógovou zkušeností, jak hodláte nové techniky a principy vtělit do své praxe a do výuky je nosným kamenem práce závěrečné. Každá z prací se píše v rozsahu 2x A4.
  2.  Ochota a schopnost přijmout principy a zásady cvičení probírané během prvních čtyř seminářů – k dokončení je potřeba min. 3 semnináře plus poslední pátý - AdjustmentPrvní, již proběhlý seminář s názvem Co pomohlo včera, neposlouží dnes z pohledu Dalibora Štědronského může být již počítán. V tomto případě se obraťte na email studia, kde vám potvrdí účast.
  3. Praktická zkouška: odcvičení krátké první série speciálně připravené pro potřeby tohoto semináře – všechny její pozice budeme probírat během předchozích víkendů, takže její zvládnutí bude pouze záležitostí ochoty.

 

CENA celkem: 17.500,- (3500,- jeden víkend)

CENA jednotlivých víkendů: 4000,-

PLATBA A REZERVACE: Potvrďte svou účast zaplacením zálohy ve výšce 7.500,- na účet 86-6791380237/0100. Variabilní symbol: 2017010. Do poznámky uveďte CELÉ JMÉNO_UNDERGROUND + rezervujte si místo v našem rezervačním systému. Zbytek ceny se doplácí převodem na účet do 11.09.2017.

Součástí přijetí je motivační esej, prosím zašlete jí do týdne po přihlášení na email studia: info@jogovna.cz

STORNO PODMÍNKY: Záloha ve výšce 7.500,- je nevratná. Pokud se klient na zvolený kurz nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (t.j. 14 dní dopředu před začátkem kurzu), je nevratná celá částa a studio má právo vymáhat doplatek finální částky. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Odesláním peněz a přihlášením souhlasíte se storno podmínkami.

Rezervace skrze rozvrh studia

DALIBOR ŠTĚDRONSKÝ

Jak jsem se nestal žákem sri Pattabhi Joise

Aštangu mi prvně ukázal Georg Wöginger. Začali jsme spolu cvičit a hned jsem věděl, že to je ono… Tehdy mně sice ještě nenapadlo, že bych kvůli józe jel do Indie, ale stalo se a já se jednoho dne ocitl v indickém městě Majsúr. Vybaven osmnácti sty dolarů a batohem, pro případ hladomoru z jedné poloviny vyplněným müsli a z druhé, kdyby byla zima, svetrem v čokoládě, původně formované v pěti tabulkách. Krom svetru, který jsem s lehkostí oželel, zjistiv, že na 12 rovnoběžce slunce dodává teplo s ostudnou nehospodárností, mne první den stál 80 dolarů! Ty jsem v podivně opojném stavu vydal povětšinou za věci a služby, které jsem vůbec nepotřeboval a mnohdy ani nechtěl. Vzhledem k tomu, že jsem hodlal v Majsúru pobýt půl roku, tak to byl mahárádži hodný výdej, který jsem ovšem nesl velmi těžce. Vůbec celá Indie mi po prvním dni notně lezla krkem. Všeho bylo příliš: horka, kraválu, tlačenice, smradu, vůní, lidí, zvířat, chaosu, špíny v hotelovém pokojíčku a hlavně těch utracených dolarů! Oblečený, utahaný a znejistělý jsem padl na postel: „Co tu děláš?“ Ptal jsem se sám sebe. „…ses vážně zbláznil, jak říkají ti, pro které ses jógováním vypracoval z inženýra v kravatě na tajtrlíka v trenkách…“ Vířením myšlenek se mi začala motat i hlava, v tom „odnikud“ zaznělo: „Zapomeň! Zapomeň na vše, co bylo a začni od nuly. Koukej, poslouchej, ochutnávej, čichej a hlavně NESROVNÁVEJ a NESUĎ.“

Ranní probuzení bylo jako znovuzrození. Vše bylo jinak, slunce, lidé, štěstí, švábi, vše se na mne valilo a smálo a tak jsem vyrazil hledat školu jógy – jógašalu. Ne však tu nejznámější, vedenou šri Pattabhi Joisem. V té první měsíc učení stál 650 dolarů a na to jsem, při svém obratném hospodaření a záměru půlročního pobytu, neměl. To je i hlavní důvod proč nemám osobní zkušenost s tím, jaký Pattabhi Jois byl a co a jak učil. To co z jeho metody znám jsem se učil zprostředkovaně od jeho žáků. Zejména Nacy Gilgoff a Danyho Paradise, kteří zažili pionýrská 70‘ léta aštangy a nemalým dílem přispěli k jejímu rozšíření z Majsůru do celého světa.

Jak jsem se stal žákem B.N.S.Iyengara

Pattabhi Jois byl žákem T.Krišnamačaryi. Nebyl však sám. T.Krišnamačarya v průběhu svého přes 100 let trvajícího života vychoval množství významných učitelů jógy. Jedním z nich byl i B.N.S. Iyengar, na kterého jsem se obrátil s prosbou, zda by mne přijal za žáka. Uvítal mne laskavě, poptal se na moje jógové zkušenosti, požádal o 100 dolarů a pak vyzval, ať přijdu druhý den v šest ráno. Jelikož jsem hrdě přiznal, že už umím celou Primary series dle Joise, tak mi příštího jitra, když zahájil lekci, bez dalšího vysvětlování nařídil ať 5x zacvičím pozdravy slunci a pak relaxuji.  Následující den mi řekl, ať přidám pádangušthásánu a pádahastasánu. Opět nic nevysvětlil, nic neukázal. Třetí den se na mne myslím vykašlal úplně, takže jsem si cvičil po svém, občas okukujíc svého jediného spolužáka, který dostával mnohem více pozornosti. Tak to šlo týden za týdnem, během kterých se v šale vystřídalo několik dalších studentů ze západu. Vždy byli vlídně přijati a po pár dnech buď odešli v tichosti, nebo s kraválem, to když se dožadovali Iyengarovi pozornosti, či mu dokonce zkusili diktovat, co je má učit. Já odchován československým socialistickým školstvím, jsem držel hubu, a protože mi bylo líto nechat propadnout již zaplacených 100 dolarů, tak i krok. Vydržel jsem to celý měsíc, který, aniž bych to věděl, byl cedníkem, kterým si Mr. Iyengar prosíval žáky. Já uspěl. A tak ušlápnutost a lakota zvítězily nad neohrožeností a velkorysostí.

Dnes, s odstupem mnoha let, nemohu říci, že by mne B.N.S.Iyengar přímo v Majsůru něco naučil. Když jsem přijel domů, tak jsem se vrátil k Joisovu systému a léta ho praktikoval, propagoval a šířil. Iyengar však udělal něco zásadnějšího, zasel semínko, mnoho semínek a ta začala postupem doby klíčit. A tak, až s odstupem let, jsem teprve začal objevovat a dodnes objevuji věci, které mi tehdy naservíroval…

Text převzat ze stránek: http://www.ashtanga.cz